Yöneylem

Y

Yazar
Prof. Dr. Adil Oğuzhan
Trakya Üniversitesi

Dünyada globalleşme cereyanı tüm hızıyla toplumlar üzerindeki etkisini sürdürürken, sadece ekonomik alanda değil, sosyal alanda da önemli değişiklikler yaşanmaktadır. Bu bağlamda eğitim alanında da köklü değişiklikler görülmekte, özellikle yüksek öğretimde yeniden yapılanma bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Bu yeniden yapılanma süreci yüksek öğretim de ders programlarının gözden geçirilmesini, sayısal ağırlıklı derslere daha fazla yer verilmesi gereğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Zaman içinde faaliyet gösteren iktisadi müesseselerin kapasitelerindeki artışlar bunların yönetim problemlerini oldukça karmaşık hale getirmektedir. Bu amaçla yöneticilerin alacakları kararlar ve bu kararların dereceleri çok önem arz etmektedir. İşletmeler ve yöneticiler karar problemlerinde ve çözümünde bir çok tekniklerinden yararlanmaktadırlar. Bu karar çözümlerinden olan geçmişteki deneme ve uygulamalar veya seziye dayanan nitel kararlar olabilmektedir. Rekabet piyasasında faaliyet gösteren işletmelerin başarısını sağlamak amacıyla tarafsız, objektif olarak sayısal verilere dayanan kantitatif karar verme tekniklerinden faydalanmak mümkün olabilmektedir. Günümüzde iktisat, işletme, Ekonometri ve diğer bilim dallarında kantitatif karar verme teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortaya konulan bu çalışma daha önce yayınladığım işletme problemlerinin çözümünde sayısal yöntemler kitabında olan konulara ek olarak yeniden gözden geçirilerek yöneylem araştırması adı altında iktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde iktisat, işletme ve ekonometri bölümü lisans öğrencilerine ders notu olarak hazırlanmıştır, yararlı olması en büyük dileğimdir.

Yöneylem
Yöneylem

Yöneylem
Ekin Yayınevi

  • Paylaş