Yöneylem Araştırmasına Giriş

Y

Kitabın amacı, yarınlarda her biri bir yöetici adayı olacak öğrencilere ve iş yöneticilerine, yöneylem araştırmasının ilkelerini, bazı tekniklerini açıklamak ve bu tekniklerden onların günlük çalışmalarında nasıl yararlanabileceklerini ortaya koymaktır. Konu Başlıkları: Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal Programlamaya Giriş, Doğrusal Programlama, Duality ve Duyarlılık Analizi, Hedef Programlama, Tamsayılı Programlama, Ulaştırma Modelleri, Şebeke Analizi, Envanter Modelleri, Bekleme Hattı Modelleri

Yöneylem Araştırmasına Giriş
Yöneylem Araştırmasına Giriş

Yöneylem Araştırmasına Giriş
Ekin Yayınevi

  • Paylaş