Yöneylem Araştırması ve WinQSB Uygulamaları

Y

Bu kitap, Prof. Dr. İsmail Erdem'in uzun meslek yaşamı içinde North Carolina Central University (ABD), Orta Doğu teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Başkent Üniversitesinde: Operations Research, Yöneylem Araştırması, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilimi, Doğrusal programlama gibi kapsamı aynı fakat değişik adlarda okuttuğu derslerin notlarından, derslerini dinleyen öğrencilerinin yönelttiği sorulardan ve mesleki tecrübelerinin sağladığı birikimlerden, oluşmuştur. Kitapta, konular basit ve yalın bir dille anlatılmıştır. Örnek problemler gerçek yaşamda karşılaşılabilecek problemlere uygun senaryolarla hazırlanmış, her problemin matematiksel modelinin nasıl oluşturulacağı ve çözümünün nasıl elde edileceği ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. WinQSB uygulamalarında da, anılan paket programın her problem türü için hangi modül altında ve nasıl yürütüleceği ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Yaklaşık olarak 300 çözümlü ve WinQSB uygulamalı örnek probleme yer verilerek de konuların okuyucu tarafından kolaylıkla anlaşılması ve yorumlanabilir olması hedeflenmiştir.

Yöneylem Araştırması ve WinQSB Uygulamaları
Yöneylem Araştırması ve WinQSB Uygulamaları

Yöneylem Araştırması ve WinQSB Uygulamaları
Seçkin Yayıncılık

  • Paylaş