Yöneylem Araştırması

Y

Kitapta, doğrusal programlama ve modelleri, şebeke analizi, envanter modelleri, oyun kuramı ve kuyruk veya bekleme hattı modelleri ele alınmıştır. Kitap, üniversitelerin ekonometri, işletme ve iktisat bölümlerinde okutulan yöneylem araştırması, doğrusal programlama, karar alma teknikleri ve sayısal yöntemler derslerinde lisans öğrencileri için yardımcı ders kitabıdır.

Yöneylem Araştırması
Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması
Ekin Yayınevi

  • Paylaş