Yönetimde İstatistik

Y

Yazar
Doç. Dr. Orhan İdil
İstanbul Üniversitesi

Günümüzde işletme yönetiminin ne kadar güçleştiği herkes tarafından kabul edilmektedir. İşletmelerin büyümesi, iç ve dış rekabetin artması, çeşitli darboğazlar, enflasyon, ücret yükselmeleri ve diğer nedenler artık bir yöneticinin başında bulunduğu işletmeyi, eskiden olduğu gibi sırf tecrübe ve ileri görüşe dayanarak yönetmesine imkan vermemektedir. Zira ne kadar üstün olursa olsun, insan beyninin bu kadar fazla sayıda kısıtlama altında her zaman en iyi davranış biçimini belirlemesi beklenemez. İşte bu noktada kantitatif karar yöntemleri ve özellikle istatistik teknikler, yöneticinin en büyük yardımcısı haline gelmişlerdir. İstatistik kantitatif bir bilim dalıdır. Bu niteliği, özellikle eğitim kurumlarında, istatistiği çoğu kere sevimsiz kılar. Hele bu branşa tesadüfen yabancı olup da matematik istatistik kitaplarına göz atan kimseler için, istatistik kolay kolay içine girilemeyecek bir konudur. Ancak işletme yönetiminde istatistikten yararlanmanın kaçınılmaz olduğu da düşünülürse, matematikten uzak ve ilk konudan başlayarak uygulamaya dönük bir istatistik kitabinin gerekliliği ortaya çıkar. Bu kitapta bir taraftan işletme yönetimi için gerekli istatistik teknikler, teoriye kaçmadan ve bol örnek verilerek özetlenmeye çalışılırken, diğer taraftan 26 örnek olay yardımıyla okuyucu uygulamaya hazırlanmaktadır.

Yönetimde İstatistik
Yönetimde İstatistik

Yönetimde İstatistik
Teknikler ve Örnek Olaylar
İstanbul Üniversitesi

  • Paylaş