Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

Y

Bu kitap, yapay zekâ optimizasyon algoritmaları olarak adlandırılan tabu araştırma, yapay ısıl işlem, genetik, karınca koloni, yapay bağışıklık, diferansiyel gelişim, parçacık sürü optimizasyonu ve yapay arı koloni algoritmalarını kapsamaktadır. Tabu araştırma algoritması insanın zeki problem çözme özelliklerini taklit etmektedir. Yapay ısıl işlem algoritması malzemelerde ısıl işlem esnasında meydana gelen olayı temel almaktadır. Genetik algoritma doğada var olan doğal seçme ve genetik işlemler örnek alınarak geliştirilmiştir. Karınca koloni algoritması gerçek karınca koloni davranışlarının modellenmesine dayalıdır. Yapay bağışıklık algoritmasının geliştirilmesinde doğal bağışıklık sisteminin bazı özellikleri dikkate alınmıştır. Diferansiyel gelişim algoritması çözüm vektörlerinin farkına dayalıdır ve özellikle nümerik optimizasyon problemleri için geliştirilmiştir. Parçacık sürü algoritması kuş sürülerinin yiyecek aramada gösterdikleri zeki davranışı temel almaktadır. Yapay arı koloni algoritması bal arısı kolonilerinin zengin nektarlı yiyecek kaynaklarını aramada ortaya koydukları zeki davranışları örnek almaktadır. Kitap, önce optimizasyonla ilgili temel kavramları tanıtmakta ve sonra bu sekiz optimizasyon algoritmasının temel prensiplerini vererek her birisiyle ilgili değişik mühendislik alanlarından uygulamalar sunmaktadır.

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları
Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları
Nobel Akademik Yayıncılık

  • Paylaş