Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

V

Yazar
Prof. Dr. Umman Tuğba Şimşek Gürsoy
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Barkod sistemlerindeki gelişmeler, yapılan alışverişler sırasında müşteri demografik verileri ve alışveriş verilerinin kolaylıkla elde edilmesine olanak tanımıştır. Veri tabanı sistemlerinin gelişmesi, hastanede veya bankada yapılan her işlemin kolayca saklanabilmesini sağlamıştır. Yapılan telefon görüşmeleri kaydedilerek müşterilerin kimlerle ne kadar süre konuştukları tespit edilebilmektedir. Bu durum GSM şirketlerinin müşterilerine yönelik kampanyalar yapmasını sağlamıştır. Tüm bu veriler, veritabanlarından çıkarılmayı bekleyen değerli bir maden gibidir. Veri madenciliği tekniği işte bu noktada devreye girmektedir. Veri madenciliği tekniği ile, veri yığınlarında saklı olan ve önceden bilinmeyen bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler elde edilirken veri setinin yapısına bağlı kalınarak farklı tekniklerle analizler yapılmaktadır ve elde edilen sonuçlar yorumlanmaktadır

Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi
Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi

Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi
Pegem Akademi Yayınları

  • Paylaş