Uygulamalı Veri Madenciliği

U

Yazar
Prof. Dr. Umman Tuğba Şimşek Gürsoy
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Veri madenciliği tekniği büyük veri yığınları arasından anlamlı, önceden bilinmeyen ve tahmin edilemeyen yapıların keşfedilmesi için son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve popülerolan bir konudur. Okuyucular, Veri Madenciliği teknikleri ile ilgili teorik bilgiye ulaşabilecekleri yerli ve yabancı pek çok kaynağa erişebilirler. Bu kitabımda, diğer kitaplardan farklı olarak veri madenciliği tekniklerinin perakendecilik, eğitim, medya, bankacılık, müşteri ilişkileri yönetimi, internet ve tıp gibi çeşitli sektörlere ait uygulama örneklerine yer verilmiştir. Böylece konunun somutlaşması ve daha kolay anlaşılabilir olması hedeflenmiştir.

Uygulamalı Veri Madenciliği
Uygulamalı Veri Madenciliği

Uygulamalı Veri Madenciliği
Sektörel Analizler
Pegem Akademi Yayınları

  • Paylaş