Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1

U

Yazar
Prof. Dr. C. Reha Alpar
Hacettepe Üniversitesi

Çok değişkenli istatisksel yöntemlerin hemen hemen tümünde değişkenlerin matrisler şeklinde düzenlenmiş özet bilgileri kullanılarak çözüme ulaşılmaktadır. Hem bu nedenle hem de bazı teorik bilgileri daha çabuk kavrayabilmek için her türden kullanıcının belli düzeyde matris bilgisine gereksinimi vardır. Bu amaçla bu bölümde matrislere ilişkin bazı temel kavramlar üzerinde durulacak ve örnekler verilecektir. Matris sözcüğü sayısal verilerin dikdörtgen biçiminde gösterimi şeklinde ifade edilebilir.

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1
Nobel Akademik Yayıncılık

  • Paylaş