Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

U

Yazar
Prof. Dr. C. Reha Alpar
Hacettepe Üniversitesi

Kitaptaki tüm konular en az bir örnekle somutlaştırılmıştır. Bu açıdan kitabın bir uygulama kitabı olduğunu söylemek de olasıdır. Verilen örneklerin bir bölümü o konu içerisinde daha önce anlatılmamış bilgileri içerdiğinden, ilgili örneklerin dikkatlice incelenmesinde yarar vardır. Kitaptaki tüm örnekler, yalnızca sayısal sonuçlar verilerek bırakılmamış elde geldiğince neden ve niçin sorularına yer bırakmayacak belirginlikte yorumlarıyla birlikte sunulmuştur. Daha önceki baskılardan farklı olarak bu baskıda, istatistiksel yazılımlardan yararlanmayı sağlayacak şekilde temel düzeyde bilgiye bölüm sonlarında ve bölüm aralarında yer verilmiştir. Bu yer verişte, diğer bazı kaynaklardan farklı olarak istatistiksel yazılımlara ilişkin pencereler değil, hedef pencereye götüren yollar yer almaktadır. Hemen tüm uygulamalara ilişkin veriler verildiği için isteyen okuyucu kullandığı istatistiksel yazılıma ilgili verileri girerek elde edeceği sonuçları kitaptaki sonuç ve yorumlarla karşılaştırabilecektir. Hemen her bölümün sonunda oldukça fazla uygulama verisi vardır.

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
Detay Yayıncılık

  • Paylaş