Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

U

Yazar
Prof. Dr. Ali Sait Albayrak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok boyutludur. Bu durum, olayların çok boyutlu olarak ele alınmasını, yani araştırmalarda çok değişkenli istatistik tekniklerin kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Aksi halde, çok sayıda değişken ve ortaklaşa etkileri dikkate alınmamış olur. Bu durumda olayları gerçek görüntülerinden uzak ve oldukça basit bir şekilde tanımlanmış olur.

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
Asil Yayın & Dağıtım

  • Paylaş