Üretim Yönetimi

Ü

Üretim, mal veya hizmet üreten bir işletmenin üç temel fonksiyonundan (üretim, finans, satış) biridir. Üretim yönetiminin amacı bir mamulü elde mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktar, kalite ve zaman koşullarına uygun en düşük fiyatla üretmek şeklinde tanımlanabilir.Bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi ürettiği mal veya hizmeti uygun fiyatla satarak kâr edebilmesine bağlıdır. Ekonomik sorunlar her işletme faaliyetinde yöneticinin karşısına çıkar. Teknik ve beşeri görünümlü sorunların da kaynağında ekonomik faktörler vardır. Günümüzde işletmelerin dev boyutlara ulaşması, global ticaretin yoğunlaşması, sosyal gelişmeler, tüketici isteklerinin sürekli değişmesi işletme sorunlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri daha karmaşık hale getirmiştir. Herhangi bir işletme faaliyetini ve özellikle üretimi diğerlerinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. İşletme yönetiminde sistem yaklaşımının giderek önem kazanması bu gelişmelerin bir sonucudur.

Üretim Yönetimi
Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi
Avcıol Basım Yayın

  • Paylaş