Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

S

Editör
Prof. Dr. Emrah Önder
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili olan birden fazla etken olduğunda, karar vericilerin etkin kararlar vermesine destek olacak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ele alınmıştır. Tüm organizasyonlar gibi sağlık işletmeleri de karar süreçlerinin işletildiği birimlerdir. Ancak diğer organizasyonlardan farklı olarak sağlık işletmelerinde karar verme süreci etkilerinin insani ve etik boyutları nedeniyle daha hassas bir süreç olarak önplana çıkmaktadır. Bu kitap ile sağlık işletmelerinde karar verici konumunda bulunan her seviyeden karar vericiye karar verme süreçlerinde destek olacak araçların tanıtımı ve örnek problem çözümleri ile uygulama aşamaları gösterilmesi amaçlanmıştır. Kitap ayrıca sağlık işletmelerinde karar süreçlerini inceleyecek akademik çalışmalara da kılavuzluk etmeyi hedeflemektedir.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I
Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I
Çok Kriterli Karar Verme Uygulamarı İle
Dora Yayıncılık

  • Paylaş