Lineer Cebir

L

Yazar
Prof. Dr. Tuncay Can
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

Lineer (Doğrusal) Cebir, temel bilimler ve sosyal bilimlerde önemli olan, bir nevi matematiğin özünü oluşturan bir kavramı ifade eder. Kitabın, konu ile ilintili diğer kitaplara olan katkısı, ele alınan konuların analizinde nedensellik ilkesinin benimsenmesi olarak açıklanabilir. Konu içerikleri sözü edilen bilimlerin hepsi için temeldir ve aynı zamanda Doğrusal Programlamanın cebirsel analizine hazırlık amacına yöneliktir. İçerikler konu ile ilgili kitaplarda standart olmamasına karşın, kitapta yer alan konular çoğu Lineer Cebir kitaplarında görülebilir. Lineer Cebir’in önemli konuları olan özdeğer, özvektör, lineer diferansiyel denklemler diğer baskıda yer alacaktır. Kitap; Lineer Cebir’in temelini, nedensellik ilkesini benimseyerek öğrenmek isteyen, konu ile ilintili eğitim almış ve almakta olan öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler için yazılmıştır. Konular; bilginin izin verdiği ölçüde, çoğu zaman mantık çerçevesinde, yazarın yorumları katılarak okurun anlaması açısından sade bir dil ile ele alınmıştır.

Lineer Cebir
Lineer Cebir

Lineer Cebir
Beta Yayıncılık

  • Paylaş