İstatistiğin ABC'si

İ

1. Giriş: Veri-enformasyon-bilgi döngüsü nedir? İstatistik ne öğretir? Veri, değişkenlik ve şans, Ölçme ve sayılar, Veri yapıları, Nicel veriler, Nitel veriler, Temel Kavramlar, 2. Grafikler: Nitel verilerin grafikleri, nicel verilerin grafikleri, kök-yaprak diyagramı, serpilme diyagramı, temel kavramlar, 3. İstatistik Verileri Nasıl Özetler: Gruplama nasıl yapılır, Ortalamalar, Kareli ortalama, Medyan, Kartiller, Mod, Kutu-bıyık diyagramı nedir, nasıl çizilir, 4. Değişkenlik: Değişim aralığı, değişim aralığının özellikleri, Kartillerarası fark, Ortalama sapma, 5. Olasılık: Deney, rassal deney ve sonuçlar, Olasılık tanımları, Klasik olasılık, Relatif frekans, Sayma kuralı, Marjinal olasılık, Koşullu olasılık, 6. Teorik Dağılımlar: Binom dağılımı, normal dağılım, 7. Endeksler: Endeksler ne işe yarar? Fiyat endeksleri, Tüketici, üretici fiyat endeksi

İstatistiğin ABC'si
İstatistiğin ABC'si

İstatistiğin ABC'si
Dora Yayıncılık

  • Paylaş