İşletmelerde Uygulamalı İstatistik

İ

İşletme yöneticileri geçmiş deneyimlerine, kültürel birikimine, işletmenin içinde bulunduğu üst sistemlere, konu ile ilgili sayısal veya sayısal olmayan verilere bağlı olarak karar verirler. Objektif karar verme sürecinde sayısal bilgiler veya sayısallaştırılabilir bilgiler kaçınılmaz olarak kullanılacaktır. Örnekleme dağılımları, Aritmetik ortalamanın örnekleme dağılımı, Excel programında olasılık hesabı, Hipotez sınamaları için Excel kullanımı, Parametrik olmayan sınamalar, Varyans analizi, Tek yönlü varyans analizi, Örnek büyüklüklerinin farklı olması durumu, İki yönlü varyans analizi, Ki-kare sınamaları, Basit doğrusal regresyon, Doğru denklemin kestrimi, Regresyonun güvenirliğinin sınanması, Belirginlik katsayısı, Basit doğrusal regresyon uygulaması, Doğrusal korelasyon uygulaması, Parametrelerin kestirimi, Zaman serileri, Zaman serilerinde mevsimlik dalgalanmadan arındırma, Otokorelasyon analizi, Tahmin teknikleri, Basit hareketli ortalama, Endeksler, İleri düzey tahmin teknikleri, Üretkenlik endeksi, Sabit fiyatlarla işçilik saati üretkenliği

İşletmelerde Uygulamalı İstatistik
İşletmelerde Uygulamalı İstatistik

İşletmelerde Uygulamalı İstatistik
Alfa Yayınları

  • Paylaş