İşletme Matematiği

İ

İşletme yöneticisinin en önemli görevi karar vermektir. Karmaşık bir işletme problemi karşısında atılacak ilk adım problemle ilgili olayları dikkatle gözlemlemektir. Etkin gözlemde yöneticinin yeteneği ve tecrübesi çok önemli rol oynamakla beraber bazı tekniklerin bilinmesinde büyük fayda sağlar. Problemin teşhisi ve bununla ilgili bilgilerin toplanması verilecek kararın isabet derecesini doğrudan etkiler. Matematik yöntemler öncelikle problemi etkileyen faktörlerin ve aralarındaki ilişkilerin açık ve seçik biçimde tanımlanmasını sağlar. Dolayısı ile yönetici değişen durumlar ve varsayımlar karşısında kararın nasıl değişeceğini daha kolay görme ve kıyaslamalar yapma olanağını bulur. Modern işletme problemlerinde değişken ve parametre sayısının çokluğu ve değişkenler arasındaki karmaşıklığı alternatif çözümler arasından en iyisinin seçimini güç bir sorun haline getirir. Diğer taraftan bilgisayarların son yıllarda yaygın biçimde kullanılır olması matematiğin gerekliliği hakkında bazı yanlış kanıların doğmasına yol açmıştır. En basitinden en karmaşığına kadar çeşitli problemleri çözebilen bilgisayar yazılımlarının kullanılabilir olması öğrenim devresinde bulunan gençleri matematik öğrenmenin gereksizliğine inandırmaya başlamıştır. Halbuki bir problemin teşhisi, problemlerin, parametrelerin ve bağıntıların tamamlanması, kısacası bir işletme probleminin matematik modelinin kurulması bilgisayar tarafından yapılacak bir iş değildir. Modelin kurulması kadar önemli bir konuda modelin çözümünün yorumlanması ve karar verilmesidir. Yönetici sadece matematik çözümlerin sonuçlarına bakarak karar veremez. Son kararda, yapılan varsayımların, ölçülemeyen faktörlerin ve risklerin de göz önüne alınmasında yöneticinin sezgi ve tecrübesi de önemli rol oynar. İşletme yöneticisinin bir problemin matematik modelini kurabilecek ve çözüm sonuçlarını sistematik bir mantıkla analiz edebilecek kadar matematik formasyona sahip olması gereklidir. Bu nedenle,modern işletmecilikte matematiğin verimli ve etkili bir karar verme aracı olduğu fikrinin benimsetilmesi bu kitabın ana amacını oluşturmuştur.

İşletme Matematiği
İşletme Matematiği

İşletme Matematiği
Beta Yayıncılık

  • Paylaş