IOS Programlama ve Mobil Ticaret Uygulamaları

I

Yazar
Prof. Dr. Tunçhan Cura
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Bu kitap, bilgisayar ile endüstri mühendislikleri başta olmak üzere pek çok mühendislik alanları ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlardaki araştırmacıları hedef almaktadır. Bunun dışındaki konuya meraklı kendini yetiştirmiş araştırmacıların da okuyabileceği bir kitaptır. Zira önümüzdeki beş yıl içerisinde artık internete giren sıradan kullanıcıların tamamının PClerden mobil cihazlara geçeceği; Microsoft, Google, Apple ve Facebook gibi sektörün önde gelenleri tarafından tahmin edilmektedir. Bu durum da mobil uygulama geliştirme konusunda bilgisi olanların öneminin yakın zamanda çok artacağını ortaya koymaktadır. Böylece bu çalışmada mobil cihaz pazarının en güçlü aktörlerinden birisi olan Appleın ürünü iOS’un programlanması ele alınmıştır. Diğer bir güçlü aktör ise Google’un sunduğu Android’dir. Tabiatıyla iOS programlama için gerekli olan Objective-C programlama dili çalışmada kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Çalışma hiçbir programlama dilini bilmeyen bir kişinin bile çoğu konuyu anlayabileceği sadeliktedir. Ancak veri tabanı yönetimi, sunucu programlama gibi bazı konular bu kitabın kapsamı dışında kaldığından okuyucuya derinlemesine bilgi verilmemektedir. Yalnızca mobil uygulamalarda nasıl kullanıldıkları gösterilmektedir. Kitapta okuyucunun konuları daha rahat anlayabilmesi için bol miktarda örnek Objective-C uygulaması yer almaktadır. Başka bir ifadeyle sınaması yapılmış sağlıklı çalışan uygulama parçacıkları hemen her konu anlatımında okuyucuya sunulmuştur. Bunun ötesinde ikisi gerçek hayata uygun, ikisi de anlatım amaçlı dört iOS uygulaması da kitapta yer almaktadır. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki okuyucuyu konuya hazırlama niteliğindeki giriş bölümüdür. Ardından ikinci bölümde iOS programlama için kullanılan Objective-C ile temel programlama bilgisi verilmektedir. Üçüncü bölüm Objective-Cnin daha ileri konularını ele almaktadır. Son bölümde ise ikisi gerçek hayat uygulaması olmak üzere, kolaydan zora doğru giden bazı örnek uygulamalar üzerinden iOS programlama ele alınmıştır. Okuyucunun konuları atlamaksızın sırasıyla kitapta ilerlemesi son derece önemlidir. Zira bölümler ve kısımlar çoğu zaman birbiriyle bağlantılı gitmektedir.

IOS Programlama ve Mobil Ticaret Uygulamaları
IOS Programlama ve Mobil Ticaret Uygulamaları

IOS Programlama ve Mobil Ticaret Uygulamaları
Nobel Akademik Yayıncılık

  • Paylaş