Genetik Algoritmalar ve En İyileme Yöntemleri

G

Genetik Algoritmalar ve En İyileme Yöntemleri

Genetik Algoritmalar ve En İyileme Yöntemleri
Su Vakfı Yayınları

  • Paylaş

Günlük olayların ve araştırmaların en önemli sorularından birisi yapılan çaba ve çalışmaların en iyileme (Eİ) ile sonuçlandırılabilir olup olmayacağıdır. Bunun nedeni elde bulunan imkanların (malzeme, zaman, mekan) kısıtlı olması dolayısı ile hizmetin Eİ biçiminden verilmesi ile önemli iktisatların sağlanmasıdır. Bu endüstride önemli olduğu kadar doğal kaynakların (su, enerji, gıda, vb.) en iyi üretimde kullanılması konularında da aynıdır