EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

E

Yazar
Prof. Dr. Aziz Kutlar
Sakarya Üniversitesi

Bu kitabın temel amacı, matematik bilsin veya bilmesin bu konularla ilgilenen herkese asgari bir analiz yapma yeteneğini kazandırmaktır. Zaman serileri tek denklemden çoklu denklem sistemlerine kadar bir dizi çok sayıda denklem sisteminin kullanıldığı bir uygulama alanıdır. Fakat bunların hepsini tek bir çalışma içinde göstermek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle zaman serileri uygulamalarına yönelik ve açıklamalı bir yayın dizisi yapmaya karar verilmiş. İlk seride Eviews programı marifetiyle bir dizi tek denklemli model uygulaması bu kitapta toplanmış. Kitapta özellikle öğrenci ve araştırmacı dostu olan Eviews programı uygulamalarda tercih edilmiştir. Kullanılan tüm veriler, bölümlerin sonunda yer almaktadır.

EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
Umuttepe Yayınları

  • Paylaş