Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Ç

Editör
Dr. Bahadır Fatih Yıldırım
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Prof. Dr. Emrah Önder
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Doğru ve etkili karar verme her seviyede önemli bir beceridir ve bunun özellikle öğretilmesi gereklidir. Doğru karar vermede karar vericinin aklını, sezgilerini ve deneyimlerini doğru kullanabilmesinin önemi bilinmekle beraber günümüzde zorlaşan ve karmaşıklaşan karar süreçlerinin karar vericinin bireysel becerileri yanında daha verimli, hızlı karar almasına olanak sağlayacak karar verme araçları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili olan birden fazla amaç ya da birden fazla kriter olduğunda, karar vericilerin etkin kararlar vermesine destek olacak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ele alınmıştır. 16 bölümden oluşan bu kitapta, Karar Teorisi ve Çok Kriterli Karar Verme sürecinden bahsedildikten sonra, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri sınıfında yer alan 14 yöntem tanıtılmıştır. Her bir yönteme ilişkin teorik altyapı anlatıldıktan sonra örnek karar problemleri üzerinde yöntemler uygulanmıştır. Yöntemlerin uygulama kısımlarında karar vericiler tarafından kolaylıkla tatbik edilebilmesi için yöntemler için geliştirilmiş paket programlar ve hesap tablosu programları kullanılmıştır.

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler İçin
Dora Yayıncılık

  • Paylaş