Betimsel İstatistik

B

Betimsel İstatistik

Minitab-SPSS-Statistica-Excel Uygulamaları
Betimsel İstatistik
İstatistik I
Dora Yayıncılık

  • Paylaş

Ölçme Veri Değişken ve İlişki , Ortalamalar, Değişkenlik, Grafikler, Bilgisayar Uygulamaları, Kesikli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları, Sürekli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları