SİA Kitap

S
SİA Kitap

SİA Kitap

ia Kitap yayıncılık sektöründe pek çok başarılı projeye imza atmış 3 arkadaşın güçlerini, tecrübe ve birikimlerini birleştirmesiyle 8.8.2019 tarihinde kuruldu. Türkiye’nin önde gelen gazeteci, yazar, şair, çevirmen ve sanatçılarının katkılarıyla da renklendi ve okur karşısına çıkmaya hazırlandı. Pek çok iş ortağının da desteğini alan Sia Kitap sektöre farklı bir renk getirme iddiasını taşıyor. Edebiyat, araştırma-inceleme, siyaset, anı-biyografi, tarih ve benzeri alanlarda okura nitelikli kitaplar ulaştırmayı amaçlamanın yanı sıra geleceğin yetişkin okurları olan çocuklarımıza da alanında uzman ve yetenekli yazarların eserlerini sunmayı hedefliyor. “Asıl olan edebiyattır” sloganıyla hareket eden Sia Kitap, geçmişin edebi mirasının en iyi örneklerini yayımlayacağı gibi geleceğe karşı sorumluluğunun da farkında olan bir çizgi izleyecek. Bunun yanında yetenekli yeni yazarları keşfetmeyi ve onların ilk kitaplarını okurla buluşturmayı hedefliyor. Osmanlıcada “bolluk, bereket ve açıklık” demek olan SİA kelimesi, bir Afrika kabilesinin dilinde “Tanrının lütfu” anlamına geliyor. Mısır mitolojisine göre ise “düşüncenin ete kemiğe bürünmesi” ya da “bilgeliğin yüceltilmesi”ni temsil eden tanrıçadır. Bizim amacımızsa Sia Kitap’ın “düşüncenin kitaba dönüştüğü yer” olmasıdır.

  • Üretme Tüket

    Üretme Tüket
    Ali Ekber Yıldırım

    “Üretimden uzaklaştırılan Türkiye, tarımda hemen her ürünü ithal eder duruma geldi. Kendine yeterli olabilecekken tarımda kendi kendini adeta imha ediyor. Bu nedenle ithalat bağımlısı oldu. Tarıma verilen desteklerin, kredilerin de önemli bölümü ithalata, yani başka ülkelerin çiftçilerini desteklemeye harcanıyor... Türkiye’de yüksek girdi fiyatlarıyla üretim yapan çiftçi, ürününü çoğu zaman maliyetin altında satmak zorunda bırakılıyor. Üreticide ucuz olan tarım ürünü, tüketiciye ...