Doç. Dr. Sebahattin Yıldız

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

S

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale


Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale