Prof. Dr. Ötüken Senger

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Ö

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale


Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale