Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü

C

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale