Araş. Gör. Akif Fidanoğlu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

A

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar