Taşımacılık ve Lojistik Sektörü'nde Faaliyet Gösteren Firmaların Staj ve Mezun Veritabanı ile İşbirliklerinin Arttırılmasına Yönelik Araştırma ve Analiz

P3

Lojistik Taşımacılık ve Lojistik Sektörü'nde yer alan ve faaliyet alanları üreticiden son kullanıcıya kadar hizmet sunan firmaların lojistik alanında eğitim gören öğrencilere olan ihtiyacı artmaktadır. Bu alanda eğitim sunan Türkiye çapında 76 adet lisans seviyesinde üniversite eğitim vermektedir. ihracatta yaşanan artışla beraber lojistik firmalarında artan çalışan ihtiyacına yönelik sektörün çatı kuruluşları hem eğitim ihtiyaçlarına yönelik analizler hem de firmalarla öğrenciler arasında hızlı ve güvenilir bir entegrasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, sektörün taleplerini dikkate alan ve öncelikle staj olanaklarının öğrenci tarafından takip edilmesini ve bilgi edinmesini sağlayan bir sistem tasarlanması ve oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sistemle, hem öğrencilerin hem de firmaların beklentilerini ve sektörün nitelikli işgücü ihtiyaçları analiz edilecek ve sektör üniversite ve öğrenci işbirliğinin arttırılması için web tabanlı bir platform oluşturulacaktır. Bu platform ile taraflar arasında bilgi paylaşımının daha hızlı olması sağlanacaktır. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) üyesi olarak faaliyet gösteren firmaların staj ve iş ilanlarının yayınlanacağı ve ulaştırma ve lojistik alanında eğitim veren fakülte ve bölümlerin öğrenci bilgilerinin toplandığı hızlı ve güvenli bir sistem ağı tasarlanacaktır. Tasarlanacak olan sistem ağı, Python programlama dilinde Django Web Framework ü kullanılarak web tabanlı olarak geliştirilecektir. Kişisel verilerin tarafların bilgisi dahilinde paylaşıldığı, taraflar arası etkileşime izin veren bir platform özelliğine sahip olacak sistem ile sektörel istihdam ve istihdam beklentileri istatistikleri de oluşturulacaktır. Bu proje ile sektörün en önemli kuruluşu olan UND'den gelen stajer ve mezun taleplerinin etkin ve hızlı olarak sisteme entegrasyonu ile bu alanda çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin özellikle bu alandan mezunların staj ve iş arama süreçlerinde verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir. Bu alanda eğitim veren bütün kuruları içerisinde barındıracak olan platform Türkiye çapında iş arayışı olan bütün firmalara yönelik dizayn edilecektir.

Tür: Kontratlı AR-GE Projesi
Kaynak sağlayıcı: Uluslararası Nakliyeciler Derneği
04 Şubat 2019 - 04 Şubat 2021