Mobil İletişim Sektöründe Nitelikli Personel Seçimi için Karar Destek Modeli Geliştirilmesi

P6

Hızla büyüyen bir sektör olan mobil iletişimin önemi her geçen gün artmakta ve topluma ve ekonomiye sağladığı katkılar bu alanda faaliyet gösteren bütün paydaşları da etkilemektedir. Sektörün eğitimli personel ihtiyacına yönelik ihtiyaç analizi yapılarak gerekli eğitimlerin belirlenerek hatta mesleki yeterlilik belgesi çalışmaları ile kurumsallaşmanın sağlanması boyutunda sektörün çatı kuruluşu olan MOBİSAD’ın çalışmaları sürmektedir. Bu araştırma, mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda uygulanabilecek ve bu alanda nitelikli personel ihtiyacın karşılamaya yönelik bir karar destek modeli geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren ve bu sözleşmeye taraf olan firma için nitelikli personel seçim süreci (satış elemanı) ele alınarak, firmanın politikaları uyarınca belirlenecek kriter setleri, mevcut literatüre ile desteklenip bir çok kriterli karar verme problem olarak incelenecektir. Karar problemini oluşturan kriterler niteliklerine göre incelenerek gri, bulanık sistem teorilerine entegre edildiği bir karar modeli oluşturulacak ve farklı çok kriterli karar verme modelleri ile personel adayları değerlendirilecektir.

Tür: Kontratlı AR-GE Projesi
Kaynak sağlayıcı: MOBİSAD
05 Mart 2020 - 05 Ocak 2021