İstanbul Üniversitesi Yayınevinin Araştırma Altyapı Enstrümanı Olarak Uluslararası Normlarda Geliştirilmesi

P8

Bu proje uluslararası düzlemde İstanbul Üniversitesi Yayınevi’nin (Istanbul University Press) gelişim ile bütün Türkiye akademisine değerli bir enstrümanın kazandırılmasını hedeflemektedir. Oxford University Press, Cambridge University Press, Harward University Press, gibi birçok örneğin başarımları yol göstericidir. Son dönemde üniversite yayınevlerinin “Açık Bilim ve Açık Erişim” inisiyatifinde yüklendikleri liderlik rolü, bilim ve teknoloji alanındaki araştırmalara kritik önemde yüksek katkılar yapmaktadır. Bu gelişme araştırma ekosisteminde büyük dönüşümler sağlamaktadır. Türkiye’yi uluslararası platformda temsil edecek tam teşekküllü bir üniversite yayınevinin oluşturulması bu projenin ana hedefidir.

Tür: İ.Ü. BAP Projesi
Kaynak sağlayıcı: İstanbul Üniversitesi
17 Mart 2021 - 17 Mart 2023