İstanbul Üniversitesi Akademik Kitaplarının Geliştirilmesi Projesi

P4

Bu projenin başarımı ile İstanbul Üniversitesi Yayınevi’nin (Istanbul University Press) uluslararası nitelikli kitap alt yapısında gelişim sağlanması ön görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde uluslararası kitap yayıncılığında önemli başarımlar ortaya koymuş üniversitelerin örnekleri arasında; Oxford University Press, Cambridge University Press, Harvard University Press, Indiana University Press, gibi birçok örneğin başarım hikayeleri yol göstericidir.

Tür: İ.Ü. BAP Projesi
Kaynak sağlayıcı: İstanbul Üniversitesi
02 Ağustos 2018 - 15 Haziran 2021