İstanbul Üniversitesi Akademik Dergilerinin Geliştirilmesi Projesi

P5

Bu projenin başarımı ile İstanbul Üniversitesi Yayınevi’nin (Istanbul University Press) konseptinde bir gelişimin sağlanması ayrıca ön görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki mevcut birçok önemli başarımlar ortaya koymuş üniversitelerin örnekleri arasında; Oxford University Press, Cambridge University Press, Harward University Press, Indiana University Press, gibi birçok örneğin başarım hikayeleri yol göstericidir.

Tür: İ.Ü. BAP Projesi
Kaynak sağlayıcı: İstanbul Üniversitesi
08 Mayıs 2017 - 23 Mayıs 2020