Depo Yeri Seçimi

P7

Etis Lojistik A. Ş .'de bilimsel yönetim bakış açısıyla yürütülecek depo yeri seçimi projesinde, adı geçen işletmenin geçmiş dönemde/halihazırda Türkiye genelinde yürüttüğü ambalajlama, elleçleme, taşıma ve depolama faaliyetleri çerçevesinde, çalışma biçiminin mevcut durumda gerektirdiği optimum (en uygun) depo sayısının ve coğrafik konumlarının istatistik ve matematik modeller aracılığıyla hesaplanması olarak adlandırılabilecek depo yeri seçimi çalışmalarına ilişkin bilimsel ve objektif bulgu, değerlendirme ve sonuçların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Tür: Kontratlı AR-GE Projesi
Kaynak sağlayıcı: Etis Lojistik A.Ş.
01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021