Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP - MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması

M6

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Dr. Onur Önay
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

  • Paylaş
Istanbul Management Journal

Istanbul Management Journal

Cilt 24, Sayı 75, Yıl 2013

ss. 59-81

İndir [636,9 KB]