Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme

T
İşletmeler için verilmesi zor ve karmaşık kararlardan biride tedarikçi seçimidir. İşletmelerin belirledikleri özelliklere sahip ürün ve/veya hizmeti sağlama yeteneğine sahip tedarikçi firmalar arasından hangisi veya hangilerinin seçileceği tedarikçi seçim problemi olarak tanımlanabilmektedir. Bu kitap bölümünde sağlık işletmeleri için tedarikçi seçim problemi bir çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınmış, ÇKKV yöntemlerinden COPRAS kullanılarak tedarikçi alternatifleri sıralanmıştır.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Emrah Önder, Bahadır Fatih Yıldırım (Ed.)

ISBN: 9786052470039

Basım Yılı: 2018

Yayınevi: Dora Yayıncılık

Koçdaş, M., Yıldırım, B. F., (2018). Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (291 - 316). Bursa: Dora Yayıncılık.