Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K4

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I
Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

İşletmeler için verilmesi zor ve karmaşık kararlardan biride tedarikçi seçimidir. İşletmelerin belirledikleri özelliklere sahip ürün ve/veya hizmeti sağlama yeteneğine sahip tedarikçi firmalar arasından hangisi veya hangilerinin seçileceği tedarikçi seçim problemi olarak tanımlanabilmektedir. Bu kitap bölümünde sağlık işletmeleri için tedarikçi seçim problemi bir çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınmış, ÇKKV yöntemlerinden COPRAS kullanılarak tedarikçi alternatifleri sıralanmıştır.

  • Koçdaş, M., Yıldırım, B. F., (2018). Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (291 - 316). Bursa: Dora Yayıncılık.