Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Sağlık Turizmi ve Karar Verme

S
Sağlık turizmi yeni bir terim olmakla birlikte, yeni bir fikir değildir. İnsanlar en iyi tedaviye ulaşabilmek için yüzyıllar öncesinden buyana uzun seyahatler yapmaktadır. Günümüzde kişilerin kendi ülkelerinde karşılaştıkları teknolojik sınırlılıklar sebebiyle bazı tedavilerin yapılamayışı ve uzun bekleme süreleri, küresel seyahat imkânlarının da artmasıyla birlikte sağlık turizmi daha uygulanabilir hale getirmiştir. Bu kitap bölümünde Sağlık turizminde ülke seçiminde önem arz eden faktörlerin kriter seti olarak kabul edildiği bir çok kriterli karar verme problemi modellenerek çözüm aranmıştır. Çalışmada kriterlerin önem derecelerini belirlemek üzere Bulanık Mantık entegrasyonu ile AHP yöntemi, Bulanık AHP yöntemi olarak kullanışmıştır.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I

Emrah Önder, Bahadır Fatih Yıldırım (Ed.)

ISBN: 9786052470039

Basım Yılı: 2018

Yayınevi: Dora Yayıncılık

  • Sevim, E., Önder, E. (2020). Investigation of Medical Tourism in Turkey through SWOT-ANP. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23 (4), 605-622.
  • Sevim, E. (2020). Medikal Turizm ve Stratejik Analiz. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Sevim, E., Yıldırım, B. F., (2018). Sağlık Turizmi ve Karar Verme. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (341 - 374). Bursa: Dora Yayıncılık.