Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K8

Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Doç. Dr. Ebru Demirci

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

...

  • Yıldırım, B. F., Demirci, E., (2021). Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi. Karabulut, Ş. (Ed.), Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. (259 - 285). Ankara: Gazi Kitapevi.