Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K3

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Hayatımızın her anında yüzleştiğimiz, çoğu zaman mantıksal sınamalar yoluyla ya da sezgilerimizle hareket etmek durumunda kaldığımız, çözümümüzü bekleyen bir çok karar problemi bulunmaktadır. Bir günümüzü ele aldığımızda sabah uyanma saatimizden, kahvaltıda ne yiyeceğimize, dışarı çıkarken ne giyeceğimize, nereye/nasıl gideceğimize, hangi yolu kullanacağımıza kadar bir çok karar problemi ile karşı karşıya kalmakta, sistematik olarak ele almasak da bir karara varmakta ve kararımız doğrultusunda hareket etmekteyiz. Kitabın bu bölümünde karar verme süreci ve bileşenleri, karar problemlerinin çözümünde kullanılan Çok Kriterli Karar Verme yaklaşımlarının genel olarak tanıtılmasına ayrılmıştır. İzleyen bölümlerde Çok Kriterli Karar Verme yaklaşımlarının sağlık işletmelerinin yüzleştiği karar problemlerinin çözümünde nasıl uygulanacağı örnek problemler üzerinden anlatılacaktır.

  • Makale
    Arslan, M. (2020) Application of AHP Method for The Selection of Pharmaceutical Warehouse Location. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 44(2), 253-264. https://doi.org/10.33483/jfpau.709528
  • Yıldırım, B. F., (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş. Önder, E., Yıldırım, B. F. (Ed.), Sağlık Yönetiminde Karar Verme I. (1 - 10). Bursa: Dora Yayıncılık.