Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

R

Routing

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Keskintürk, T., Yıldırım, B. F., Tüzün, Ü., Kaya, H. (2015). "Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezen Satıcı Problemi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama". İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (27), 55-75.