Jel Sınıflandırması

C12

C

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale