Dergi

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

K

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN: 1307-5500
E-ISSN: 2149-0643