Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

B

Bildiriler

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Keskintürk, T., Yıldırım, B. F., Gulvady, S. (2016). "Genetic Algorithm Based Grey Prediction Models: Oman’s Media Case". 3. International Conference on Mechanical, Electronics and Computer Engineering (ss. 38-39). New York: CMECE

Önay, O., Yıldırım, B. F. (2015). "Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi". 1. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress Proceeding Book (ss. 587-596). Kars: Kafkas Üniversitesi

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F., Eroğlu, E. (2014). "Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Tahmini". 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 576-588). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2014). "Mobil İşletim Sistemlerinin Bulanık VIKOR Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi". 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 852-863). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Yıldırım, B. F., Adıgüzel Mercangöz, B. (2019). "Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi". 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 65-65). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Yıldırım, B. F., Fidanoğlu, A. (2018). "Türkiye Rotalama Problemleri Kütüphanesi: TRRP". 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 37-37). Sakarya: Sakarya Üniversitesi

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. (2018). "Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Personel Seçimi: Lojistik İşletmesi Örneği". 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 44-44). Sakarya: Sakarya Üniversitesi

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Dilsel İfadelere Dayalı Topsıs Yöntemiyle Analizi". 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (ss. 59-59). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi