Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

B3

Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Doç. Dr. Burcu Adıgüzel Mercangöz

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Özet

Bu çalışmada ülkelerin lojistik performanslarının ölçümünde genel bir gösterge olarak kabul görmüş olan ve Dünya Bankası tarafından yayımlanan LPI endeksi incelenecektir. LPI ölçümünde kullanılan göstergeler ile Türkiye ve komşu ülkeler lojistik performansları bakımından karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Çalışmada kullanılacak olan veri seti Dünya Bankası tarafından yayımlanmış 5 dönemlik istatistiğin bir aralıkta gri sayı olarak temsil edileceği şekilde hazırlanacaktır. Oluşturulan gri sayılar ile elde edilen karar matrisi VIKOR-G yöntemi kullanılarak analiz edilecek ve 5 dönemi kapsayan tek bir sıralama elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gri Sayılar, Gri Sistem Teorisi, LPI, VIKOR, VIKOR-G

  • ...
  • Yıldırım, B. F., Adıgüzel Mercangöz, B. (2019). "Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi". 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 65-65). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi