Türkiye'nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi

B3

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Doç. Dr. Burcu Adıgüzel Mercangöz
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Özet

Bu çalışmada ülkelerin lojistik performanslarının ölçümünde genel bir gösterge olarak kabul görmüş olan ve Dünya Bankası tarafından yayımlanan LPI endeksi incelenecektir. LPI ölçümünde kullanılan göstergeler ile Türkiye ve komşu ülkeler lojistik performansları bakımından karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Çalışmada kullanılacak olan veri seti Dünya Bankası tarafından yayımlanmış 5 dönemlik istatistiğin bir aralıkta gri sayı olarak temsil edileceği şekilde hazırlanacaktır. Oluşturulan gri sayılar ile elde edilen karar matrisi VIKOR-G yöntemi kullanılarak analiz edilecek ve 5 dönemi kapsayan tek bir sıralama elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gri Sayılar, Gri Sistem Teorisi, LPI, VIKOR, VIKOR-G

  • ...
  • Paylaş

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

28 Kasım 2019 - 29 Kasım 2019

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep

ss. 65 - 65