Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

B3

Mobil İşletim Sistemlerinin Bulanık VIKOR Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Araş. Gör. Sultan Kuzu Yıldırım

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Araş. Gör. Muhlis Özdemir

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Özet

Zaman ve mekândan bağımsız olarak istenen bilgiye anında ulaşabilme imkânı sunan mobilite, internet ve mobil cihazların her geçen gün daha çok yaygınlaşmasıyla günlük hayattaki kullanım alanını artırmaktadır. Araştırmalara göre 2013 yılı 4. çeyreğinde sevkiyatı yapılan mobil cihaz (akıllı telefon, tablet) sayısı, kişisel bilgisayar (PC) sayısını geride bırakmıştır. 2014 yılında PC sevkiyatının 300 milyonun altına inmesi, tablet/akıllı telefon sevkiyatının ise bir önceki yıla oranla yaklaşık 1,5 kat artış göstereceği öngörülmüştür. Günlük hayat ile iş hayatını birleştiren mobilite kavramı günümüz iş dünyasında iş süreçlerini de değiştirmektedir. Ayrıca mobilitenin, sistem içindeki en alt birimden en üst birime kadar kişilerin çalışma şeklinde ve şirket içi iletişimde önemli değişimlere neden olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada, mobilitenin en önemli enstrümanı olan mobil cihazlar üzerinde donanım ve yazılımın uyumlu çalışmasına, kontrol edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan mobil işletim sistemleri, belirlenen kriterlere göre uzman görüşü alınarak Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yaklaşımlarından VIKOR yöntemi ile değerlendirilmiş, karar verme sürecinin doğasında bulunan belirsizliği gidermek üzere bulanık sistem teorisi de karar sürecine dahil edilerek karar problemi Bulanık VIKOR yöntemi ile çözülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Bulanık VIKOR, Mobil İşletim Sistemleri, Çok Kriterli Karar Verme

 • Akyüz, G., "Bulanık VIKOR Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.26, No. l, 2012, s. 197 -214.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Online: Pazar Verileri İstatistikleri, http://www.tk.gov.tr/kutuph... , Erişim tarihi: 12.04.2014
 • Chen, L.Y. ve Wang, T.-C. (2009) “Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR”, International Journal of Production Economics, 120(1), ss.233-242.
 • Görener, A. “Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi: Bulanık VIKOR Yöntemiyle İmalat Sektöründe Bir Uygulama”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business, Yıl:2013, C:5, S:3, s. 47-62.
 • Görener, A., “Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, 198-218.
 • Hsieh, T.-Y., Lu, S.-T. ve Tzeng, G.-H. (2004) “Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings”, International Journal of Project Management, 22(7), ss.573–584.
 • Lai, Y. ve Hwang C. (1996) Fuzzy Multiple Objective Decision Making: Methods and Applications. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Springer
 • Mirahmadia, N. , Teimoury, E. “A Fuzzy VIKOR Model for Supplier Selection and Evaluation: Case of EMERSUN Company”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2012, 2(5)5272-5287.
 • Mobilike, Madreport - Çeyrek Rapor, Online: http://mobilike.com/ wp-content/ uploads/ downloads /2013/02/madreport_Q4_Web6.pdf, Erişim Tarihi: 12.04.2014
 • Opricovic, S. “Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning”, Expert Systems with Applications 38 (2011) 12983–12990.
 • Opricovic, S. ve Tzeng, G.-H. (2004) “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, 156(2), ss.445–455.
 • Ramezaniyan , R. M., Kazemi , M., Jafari, H., Majid Elahi, S. “Application of integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology to contractor ranking”, Management Science Letters 2 (2012) 1511–1526.
 • Sanayei, A., Mousavi, S. F. ve Yazdankhah, A. “Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment”, Expert Systems with Applications, Volume 37, Issue 1, January 2010, p. 24-30
 • Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M. ve Tarokh, M.J., “A fuzzy VIKOR method for supplier selection based on entropy measure for objective weighting”, Expert Systems with Applications 38 (2011) 12160–12167.
 • Vahdani, B., Hadipour, H., Sadaghiani, J.S. ve Amiri, M. (2010) “Extension of VIKOR method based on interval-valued fuzzy sets”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 47(9-12), ss.1231-1239.
 • Wang, T.-C., Liang, L.-J., & Ho, C.-Y. (2006). Multi-criteria decision analysis by using fuzzy VIKOR. In Proceedings of international conference on service systems and service management, 2, 901–906.
 • Yıldız, A. ve Deveci, M., “Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, Ekim 2013, ss. 427-436
 • Yıldız, A., “Bulanık VIKOR Yöntemini Kullanarak Proje Seçim Sürecinin İncelenmesi”,
 • Yu, P. L. 1973. “A Class of Solutions for Group Decision Problems”, Management Science, 19 (8), p. 936-946.
 • Zeleny, M., “Multiple Criteria Decision Making”, McGraw-Hill, New York, 1982
 • Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2014). "Mobil İşletim Sistemlerinin Bulanık VIKOR Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi". 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 852-863). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi