Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M13

Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezen Satıcı Problemi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama

Doç. Dr. Timur Keskintürk

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Ümran Tüzün

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hilal Kaya

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü