Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M16

BIST'te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Meydan

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Doç. Dr. Ötüken Senger

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi