Dr. Öğr. Üyesi Sündüs Dağ

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Anabilim Dalı

S

Kitap

d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

  • Dağ, S., Yıldırım, B. F., (2014). PROMETHEE. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (177 - 200). Bursa: Dora Yayıncılık.