Araş. Gör. Sümeyra Uzun

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü

S

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale