Dr. Öğr. Üyesi Muhlis Özdemir

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

M

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale


Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale