Prof. Dr. Mehpare Timor

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

M

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale